+421 903 515 165 angelzatovic@hotmail.com
Jozef Zaťovič ANGEL

Predaj demineralizovanej vody

Špecifikácia demineralizovanej vody

Bulk

Demineralizovaná voda (alebo demi voda) je voda zbavená minerálov a soli. Vyrába sa priechodom vody cez ióntomeničové živice. Môže byť použitá reverzná osmóza a ako posledná filtrácia iontomeničová živica / Mix bed /. Pri demineralizácii sa nepoužíva ohrev vody, ako pri destilovanej vode, ale prechod cez filtračné médiá a iontomeničové živice. Ide o číru, bezfarebnú kvapalinu, bez zápachu a chuti, s teplotou varu 100°C pri tlaku 101,325 kPa a s hustotou 1,000 g.cm−3 pri teplote 4°C. Vďaka menej nákladnému procesu výroby je demineralizovaná voda lacnejšia, než voda destilovaná. Používa sa vo väčšine prípadov na rovnaké účely ako destilovaná voda.

Použitie

Používa sa na technické účely všade tam, kde sa vyžaduje voda s nízkym obsahom solí, alebo nízkou vodivosťou. Hlavne v priemysle (napr. ako obehové chladiace médium v uzavretom okruhu), na riedenie kvapalin, napĺňanie akumulátorov, vo farmaceutickom a potravinárskom priemysle a pod. Demineralizovaná voda nie je určená na konzumáciu, ale výhradne na technické účely.


Technické parametre našej demineralizovanej vody

Chemický vzorec: H2O
Relativná molekulová hmotnosť: 18,015 g.mol-1
Výroba - vyrába sa zachytávaním katiónov a aniónov rozpustených solí z povrchovej vody v chemickej úpravni.

Technické parametre Merná jednotka Hodnota
pH - 5 - 7
Elektrolytická vodivosť, max. µS/cm 1,0
Obsah SiO2, max. mg/l 0,05
Obsah Fe, max. mg/l 0,02